Der er 11 kategorier, som lægen kan henvise til Psykolog med tilskud:

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer
 2. Trafik- og ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvoligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortsamrådet
 9. Personen der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført test.
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år