Nogle kæmper med en grundlæggende oplevelse af ikke at være gode nok. Det påvirker adfærden negativt og er hæmmende i hverdagen. Du kan tænke, at andre er mere perfekte end dig selv. Du forestiller dig, at andre sikkert tænker en masse negative tanker om dig: ”Hun er vel nok underlig” eller ”han er godt nok kedelig”. Dette kan bl.a. medføre, at du altid tænker på at gøre andre glade og tilsidesætter egne behov, at du altid er enormt meget ”på arbejde” for at gøre andre tilfredse uanset hvad du foretager dig, eller at du trækker dig socialt og ”skjuler” dig.

Lavt selvværd kan bl.a. udløses af:

• Svigt i barndommen
• Manglende støtte, omsorg og kærlighed
• For stort ansvar for tidligt
• Oplevelsen af at være anderledes og at andre tager afstand fra én
• Mobning i skolen eller på arbejdspladsen
• At man forsøger at leve op til forældres krav og forventninger
• Fysisk eller psykisk mishandling
• Vedvarende stress
• Problematiske parforhold (fx med misbrugsproblematik)


Terapi ved lavt selvværd

Gennem terapi er det muligt at ændre de urealistiske negative tankemønstre, der ofte har rødder tilbage i barndommen. Jeg arbejder med relationer til forældrene og/eller autoriteter i dit liv samt med de forestillinger du evt. har om, hvad andre måtte tænke om dig. På forskellig måde arbejder jeg således med at korrigere den indre negative stemme, der fortæller dig, at du ikke er god nok.

Du vil bl.a. få redskaber til at anerkende og værdsætte dig selv, for den du er. Lavt selvværd kan også komme ved længerevarende stress, hvor du i for lang tid har tilsidesat egne behov og stillet for store krav til dig selv. Her er det bl.a. vigtigt at arbejde med at have realistiske forventninger til dig selv.