Angst og depression går ofte hånd i hånd, og er tilstande, der i høj grad påvirker livskvaliteten og selvværdet. Ca. 15 % af alle danskere vil på et tidspunkt i livet udvikle symptomer på depression og ca. 10 % af alle danskere vil opleve angst.

Angst kan føre til depression, hvor negative tankemønstre om fortiden og fremtiden er dominerende. Ligeledes kan depression også resultere i angst. Begge vil kunne påvirke dit selvværd og dit selvbillede, hvor du let kan komme ind i negative tanker om dig selv, og tænke at du kun er god nok, hvis du præsterer noget helt særligt og perfekt. Perfektionisme kan være belastende, mens det at være ambitiøs og målrettet er befriende.

Angst og depression kan bl.a. opstå som følge af et chok eller et traume, hvor du ikke har fået bearbejdet det, der er sket. Ligeledes kan vedvarende stress også udløse angst eller depression. Hvis du har været stresset i lang tid, og har kørt rovdrift på dig selv, har du overhørt dine behov og har ikke taget ordentligt vare på dig selv. Skilsmisse og andre livskriser kan også udløse højstress, som så kan føre til depression. Det kan man gøre noget ved terapeutisk.

Kroppen råber vagt i gevær
Her er angst eller depression kroppens måde at råbe vagt i gevær. Andre årsager kan fx være, at du af forskellige grunde konstant undertrykker sider af dig selv (eller forbudte følelser), som du ikke vil stå ved. Det er ikke usædvanligt at undertrykte følelser giver angst eller depression.

Angsten får dig typisk til at ændre din adfærd, fordi du bevidst og ubevidst vil prøve at undgå angsten. Ændringen af adfærden kaldes undgåelsesadfærd, og har den bivirkning, at den understøtter og ofte forstærker angsten. Mange skjuler deres angst, da de synes, at det er pinligt og et nederlag. Dette gør blot situationen endnu værre.

Symptomerne på angst og depression kan bl.a. være:

• Øget hjertebanken
• Panikanfald
• Koncentrationsbesvær
• Søvnløshed
• Let til tårer
• Lavt energiniveau
• Svært ved at komme udenfor og være aktiv
• Selvbebrejdelse og oplevelse af at være utilstrækkelig
• Lavt selvværd
• Tanker om selvmord


Terapi ved angst og depression
Jeg tilpasser terapi og øvelser i forhold til hvilken person du er, og hvad angsten eller depression er udløst af – ofte bruger jeg elementer fra kognitiv adfærdsterapi:

Hvis det er stressrelateret kan det fx være at lære at sige fra og respektere sine egne grænser. Hvis du fx har lavt selvværd, vil jeg arbejde med de tanker og forestillinger, der ofte er med til at udløse og forstærke angsten og depressionen, ligesom du vil få konkrete opgaver til at styrke selvværdet. Hvis du har angst eller depression på baggrund uforløste følelser som fx vrede og sorg, vil jeg i terapien sætte fokus på at bearbejde, udtrykke og forløse følelserne. Ved konkrete angstsituationer som flyangst eller præstationsangst anvender jeg i nogle tilfælde